Overblik over alle kunderesultater - BNKI KundeFokus Dashboard

 • Alle BNKI KundeFokus kunder får tilgang til et online Dashboard som skaber overblik over de igangværende og afsluttende projekter.

  Alle projekter, som bliver gennemført i BNKI-regi, dokumenteres derfor direkte i BNKI KundeFokus Dashboardet.

  Der er mulighed for at BNKI KundeFokus Dashboardet udvikles med forskellige moduler, som bl.a. skaber mulighed for segmentering af virksomhedens resultater ud fra selvvalgte segmenteringvariabler: 

  I dette tilfælde kan entreprenørens ledelse LIVE-rapportere direkte på alle gennemførte kunderesultater.

  På baggrund af den valgte segmentering vises de aktuelle resultater for kundetilfredsheden og -loyaliteten. Dashboardet skaber dermed et nemt overblik over resultaterne fordelt på tværs af alle projekter:

   

  Det er ligeledes muligt at klikke ind på konkrete projekter, hvor alle bilag såsom dialogmødereferater og tilfredshedsrapporter ligger tilgængelige til download, ligesom fremtidige planlagte initiativer kan tilgås: 

   

  Det samlede BNKI KundeFokus Dashboard udvikles til den enkelte entreprenør således at det imødekomme alle ønskede rapporteringsbehov, hvorved det samlede overblik etableres. Dashboardet kan tilgås direkte fra alle forskellige browsers.

  Eksempel på fuldt udviklet BNKI KundeFokus Dashboard

   

  Som supplement til Dashboardet kan BNKI ligeledes bistå med halvårlige eller årlige analyser af alle projekter på tværs. Disse analyser sætter fokus på overordnede trends for virksomheden.

  Som afsæt i konkrete trends indeholder de halv- eller helårlige rapporter anbefalinger, som kan danne grundlag for vigtige beslutninger om brede tiltag for virksomheden.