• L (2)

Byggeriets Nye KundeIndex (BNKI)

Skal du have et BNKI KundeFokus forløb på dit byggeprojekt?

Effekten ved BNKI KundeFokus på et byggeprojekt er både øget motivation og stærke kompetencer til medarbejderne samt øget loyalitet hos din kunde.

Totalmodellen omfatter proaktive kundetiltag og kundetilfredshedsmålinger på alle virksomhedens væsentligste byggeprojekter. Både for entreprenører og rådgivere.

  • Byggestart: Forventningsafstemning med din kunde
  • Undervejs: Løbende Evaluering og opfølgning med din kunde
  • Midtvejs: Midtvejsmåling
  • Afslutning: Slutmåling

Statistisk set vokser bundlinjen i takt med kundens tilfredshed.

Bestil et BNKI-forløb på dit projekt her

Seneste nyheder

Det Gode ProjektSamarbejde (GPS)

Bülow Management A/S understøtter løbende temperaturmåling på det Gode ProjektSamarbejde (GPS-måling). Denne gennemføres løbende i projektforløbet (f.eks. hver måned), og samles op på en eller flere samarbejdsudviklingsworkshops.
Læs mere om Samarbejdsudvikling & GPS-målinger her

Om BNKI (Byggeriets Nye KundeIndex)

Kileberghus
Om BNKI

BNKI KundeFokus drives af konsulent- og rådgivningsvirksomheden Bülow Managment A/S. BNKI KundeFokus har gennem en årrække haft en særlig niche i forhold til at arbejde med entreprenører i den danske byggebranche. BNKI KundeFokus har derfor en specifik viden og erfaring målrettet byggebranchen, som bakkes op af faktuelle data, der er indsamlet gennem det seneste årti, baseret på analyse af mere end 1000 bygge- og anlægsprojekter

Læs mere om BNKI her

Kompetencer

BNKI Grafik Tilpasset I Højde
BNKI KundeFokus

Totalmodellen omfatter proaktive kundetiltag og kundetilfredshedsmålinger på alle virksomhedens væsentligste byggeprojekter. Både for entreprenører og rådgivere.

Det siger bygherrene om

Pommerencke

”De løbende initiativer har været medvirkende til at etablere et godt samarbejde med entreprenøren. De løbende opfølgningsmøder giver mulighed for at afstemme forventninger, hvilket helt sikkert kommer projektet til gode. Dette vil vi gerne bakke op om fremover.” 

Jørgen Pommerencke

Forretningsfører

Bolig Horsens

BNKI KundeFokus:

Arne Juul

”Det skaber stor værdi at starte med tidlige workshops på byggeprojektet, hvor centrale nøglepersoner samles. Her kan der være fokus på projektspecifikke detaljer, og samtidig er det ligeledes her, at forventninger og spilleregler for kommunikation og samarbejde på projektet kan afstemmes. Løbende udvikling og fokus på samarbejdet og processen understøtter entreprenøren såvel som bygherren i målet mod at opnå ønskede resultater samt fuld tilfredshed hos begge parter.”

Arne Juul,

Direktør

Slagelse Boligselskab