• L (2)

BNKI - Byggeriets Nye KundeIndeks

Certificeret Kundefokus på alle virksomhedens byggeprojekter gennem BNKI KundeFokus

Totalmodellen omfatter proaktive kundetiltag og kundetilfredshedsmålinger på alle virksomhedens væsentligste byggeprojekter. Både for entreprenører og rådgivere.

  • Byggestart: Forventningsafstemning med din kunde
  • Undervejs: Løbende Evaluering og opfølgning med din kunde
  • Midtvejs: Midtvejsmåling
  • Afslutning: Slutmåling

Statistisk set vokser bundlinjen i takt med kundens tilfredshed.

Effekten ved BNKI KundeFokus på et byggeprojekt er derfor både øget motivation og stærke kompetencer til medarbejderne. Samtidig med at styrke kundens loyalitet og dermed mulighed for nye byggeprojekter sammen, fortæller kunden også om sine gode oplevelser til andre.

Læs mere om BNKI KundeFokus

Det Gode ProjektSamarbejde (GPS)

Bülow Management A/S understøtter løbende temperaturmåling på det Gode ProjektSamarbejde (GPS-måling). Denne gennemføres løbende i projektforløbet (f.eks. hver måned), og samles op på en eller flere samarbejdsudviklingsworkshops.
Læs mere om Samarbejdsudvikling & GPS-målinger her

Om BNKI

Img 1563
Om BNKI

BNKI KundeFokus drives af konsulent- og rådgivningsvirksomheden Bülow Managment A/S. BNKI KundeFokus har gennem en årrække haft en særlig niche i forhold til at arbejde med entreprenører i den danske byggebranche. BNKI KundeFokus har derfor en specifik viden og erfaring målrettet byggebranchen, som bakkes op af faktuelle data, der er indsamlet gennem det seneste årti, baseret på analyse af mere end 1000 bygge- og anlægsprojekter

Læs mere om BNKI her

Kompetencer

BNKI Grafik Tilpasset I Højde
BNKI KundeFokus

Totalmodellen omfatter proaktive kundetiltag og kundetilfredshedsmålinger på alle virksomhedens væsentligste byggeprojekter. Både for entreprenører og rådgivere.