Om BNKI

  • Grundtanken i BNKI KundeFokus konceptet er, at understøtte proaktive entreprenører med arbejdet omkring kundernes tilfredshed helt fra projektets opstart såvel som undervejs i de forskellige projektkonstellationer for derigennem, at skabe loyale kunder.

    Dette alt sammen med det formål, at skabe forudsætningerne for og indsigten i, hvordan den højest mulige kundetilfredshed bliver indfriet ved afslutningen af samarbejdet. Formålet er således, at skabe en forståelse for hvilke indsatsområder den enkelte kunde vægter højt, da dette danner grundlaget for effektiv ledelse af kunderelationen.

    Den proaktive entreprenørs arbejde er herigennem ligeledes med til at understøtte forudsætningerne for alle de øvrige aktører, i form af eks. rådgivere og bygherrer, i deres muligheder for at lykkes med et godt og resultatskabende gensidigt samarbejde. I den forbindelse bistår Bülow Management A/S’s rådgivere derfor på størstedelen af projekterne med planlægning og facilitering af kundetiltag.

    BNKI KundeFokus er drevet og udviklet af Bülow Management A/S, og er desuden markedsledende indenfor evalueringer og kundetilfredshedsprocesser i den danske bygge- og anlægsbranche.

    Læs mere om Bülow Management A/S her