Samarbejdsudvikling

Det Gode ProjektSamarbejde (GPS)

 • Vejen til det gode projektsamarbejde på tværs af brancheaktører

   

  I bygge- og anlægsbranchen er det gode projektsamarbejde et af de afgørende fundamenter for projekternes samlede succes. 

  Ved opnåelse af det gode projektsamarbejde følger derfor også en række udbytterige effekter. Disse indebærer bl.a. følgende: 

  Foruden ovenstående viser BNKI's brancheanalyse, at det gode samarbejde er en af de mest effektfulde indsatser for at opnå en tilfreds og loyal kunde. Kunderne udtrykker sågar, at den personlige relation og samarbejdet har en større effekt på tilfredsheden end håndtering af økonomispørgsmål og afleveringskvalitet (læs hele analysen her).

   

  På denne baggrund kan der derfor være sund fornuft (og forretning) i at investere i et særligt godt projektsamarbejde på tværs af projektets organisationer. 

  Når man i byggebranchen starter nye projekter, kræver det en særlig unik præstation for at kunne lykkes med den komplekse opgave, at man i fællesskab, på tværs af virksomheder, skal producere det der svarer til en årsomsætning hos en mellemstor produktionsvirksomhed. 

  Det i sig selv kalder erfaringsmæssigt på et behov for en køreplan for, hvordan vi sikrer, at Det Gode Projektsamarbejde etableres og holdes på sporet igennem hele projektforløbet.

   

   

  I BNKI har vi derfor udarbejdet et samarbejdsudviklende koncept kaldet Det Gode ProjektSamarbejde (GPS) - Vejen til det gode projektsamarbejde. 

   

  Det Gode ProjektSamarbejde sætter fokus på opnåelse af et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af alle brancheaktørerne som er involveret og afhængige af hinanden i løbet af projektet. 

  Derfor inddrages både entreprenøren, rådgivere, bygherre, nøgleleverandører og eventuelle øvrige relevante nøglepersoner i initiativet.

  Formålet med initiativet er, at sikre, at den samlede projektorganisation arbejder i samme retning mod nogle fælles identifcerede mål. 

  Når vi i en projektorganisations lykkes med indfrielse af de Fælles Mål, så sikrer dette som ofte også et bedre grundlag for at indfri egne individuelle mål. 

  Ved Det Gode ProjektSamarbejde er der derfor fokus på, hvordan projektorganisationen kan finde vejen til at indfri de Fælles Mål med fokus på Samarbejdet og Effektiviteten i projektorganisationen. 

  Netop Samarbejde og Effektivitet er nemlig som oftest driveren bag, at vi som projektorganisation lykkes med at arbejde som et team på tværs af organisationer. 

  Et kendetegn for projektorgansationer, der formår at balancere fokus på den rette Effektivitet og samtidig formår at Samarbejde, er at disse projektorganisationer som oftest præsterer bedre end gængse teamsamarbejder, og fungerer derfor som et særligt Resultatskabende Team. 

  Dette er målet med Det Gode ProjektSamarbejde... nemlig at skabe et Resultatskabende Team som involverer alle projektets nøgleaktører. 

   

   

  BNKI bistår derfor helt fra starten af projektet med at identifcere et fælles SamarbejdsGrundlag for Det Gode ProjektSamarbejde. 

  SamarbejdsGrundlaget danner fundamentet for løbende opfølgning og temperaturmålinger på vores fælles opnåelse og bidrag i at sikre det gode samarbejde. 

  På baggrund af målinger og workshop initiativer bistår BNKI med rådgivning og facilitering af konkrete aftaler og handlingsplaner, som danner grundlag for, at der undervejs i projektet bliver iværksat initiativer, som er målrettet samarbejdsrelationerne, såvel som udarbejdelse og ensartning af fælles projektværktøjer og mødeforaer, som sikrer det effektive samarbejde. 

   

  For at skabe grundlag for et ledelsesmæssigtværktøj og ledelsesfokus leverer BNKI et LIVE-resultat Dashboard. Dashboardet udvikles med udgangspunkt i projektets fælles SamarbejdsGrundlag.

  Dashboardet giver ledelsen mulighed for at:

  • Få overblik over sundhedstilstanden i samarbejdet
  • Følge udviklingen i samarbejdet fra måned til måned
  • Segmentere resultater for hver organisation
  • Skabe dialoggrundlag som kan tages frem på løbende samarbejdsmøder med de forskellige aktører
  • Give overblik over kvalitative inputs til forbedring af samarbejdet

   

Vil du vide mere om Det Gode ProjektSamarbejde (GPS)?

Morten Rishøj Søndergaard er vores ekspert i Det Gode ProjektSamarbejde (GPS), så hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere kan du kontakte Morten