KundeFokus på virksomhedens byggeprojekter

 • BNKI KundeFokus er et koncept, som er målrettet de proaktive entreprenører og rådgivere i den danske bygge- og anlægsbranche, som ønsker at arbejde aktivt med udvikling af samarbejde med sine kunder, og heraf sikre en endnu højere kundetilfredshed og -loyalitet.

  Derfor bygger BNKI KundeFokus tankegangen på proaktive kundetiltag og kundetilfredshedsmålinger på alle virksomhedens væsentligste byggeprojekter, som sikrer, at der kan gøres de nødvendige samarbejdsrettede initiativer undervejs i projektsamarbejdet.

  Statistisk vokser bundlinjen i takt med kundens tilfredshed. Derfor understøtter BNKI KundeFokus entreprenøren med proaktive rådgivningsindsatser gennem hele projektforløbet:

  • Byggestart: Forventningsafstemning med din kunde
  • Undervejs: Løbende Evaluering og opfølgning med din kunde
  • Midtvejs: Midtvejsmåling
  • Afslutning: Slutmåling

  Rådgivning fra start til slut hjælper projektteamet til at opnå et systematisk Kundefokus. Med støtte fra BNKI kan projektledelsen afholde proaktive tiltag gennem byggesagen.

   

  Læs mere omkring De Proaktive Kundetiltag her

   

  Effekten ved Kundefokus på et byggeprojekt er derfor både øget motivation og stærke kompetencer til medarbejderne.

  Dette styrker kundens loyalitet og dermed muligheden for nye byggeprojekter sammen, mens kunden også fortæller om sine gode oplevelser til andre.

   

  Overblik over alle projekter og tiltag via egen portal på www.BNKI.dk er et effektivt ledelsesværktøj, når der eksempelvis laves intern opfølgning på månedsmøder. Ligeledes kan BNKI halvårligt eller årligt bistå med analyse af alle projekter på tværs, og kan dermed danne grundlag for vigtige beslutninger om brede tiltag for virksomheden.

  Læs mere om BNKI Dashboardet og årsrapporter her

   

  Læring og kompetenceudvikling gennem Kundefokuserede indsatser undervejs i projektet sikrer kvalitet i projektledelsens tiltag, hvilket danner forudsætningerne for udvikling af en stærk kundekultur.

Bnki Infografik Horisontal
Faktabox:

Udbytte for dig og din virksomhed: 

 • Systematisk kundefokus og kundekultur
 • Målrettede forbedringsinitiativer
 • Effektivisering af processer
 • Bedre samarbejde
 • Bedre bundlinje

 

Læs mere om de konkrete BNKI KundeFokus initiativer her

Vil du vide mere om KundeFokus på virksomhedens byggeprojekter?

Morten Rishøj Søndergaard er vores ekspert i KundeFokus på virksomhedens byggeprojekter, så hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere kan du kontakte Morten


Om BNKI

Img 1563

Bülow Management A/S blev etableret i 1997. Vi har i alle årene arbejdet sammen med vore kunder ud fra en Excellence-filosofi, hvor vi sikrer sammenhænge mellem de resultater, der skal opnås og de indsatser og kompetencer, der er de mest nødvendige. Jørgen Lisberg, Henrik Bülow, Erik Johnsen, MBTI, EFQM Excellence og mange andre har været til stor inspiration for os, og dermed vore kunder.

Tjenester

11
BNKI Total Model

Hele fundamentet for vores tilgang for at løse opgaver er Excellence som forretningsudviklingsmodel og -ramme. Vi hjælper vores kunder til at komme tættere på det Excellente på en sikker og enkel måde.