Relaterede nyheder

Forventningsafstemning af arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladsen

Nul arbejdsulykker - opslag d. 17.11.22
17. november 2022 - Af Mads Keldorf Jensen
Det er en drøftelse, som bidrager til entreprenørens forståelse af bygherres succeskriterier og forventninger, samtidig med at det ofte giver bygherre et mere nuanceret billede af egne forventninger.

Arbejdsmiljø og sikkerhed er altid et emne der berøres, når vi faciliterer kundefokuserede møder med vores klienter.

Det er en drøftelse, som bidrager til entreprenørens forståelse af bygherres succeskriterier og forventninger, samtidig med at det ofte giver bygherre et mere nuanceret billede af egne forventninger.

Det er nærtliggende at definere succeskriteriet som værende ingen arbejdsulykker - for alle ønsker naturligvis, at det er sikkert og trygt at gå på arbejde.

Erfaringsmæssigt ved vi, at der er projekter uden større fokus på sikkerhed, som alligevel lykkes med ikke at have arbejdsulykker. Omvendt ser vi også projekter hvor sikkerheden er absolut højeste prioritet, der er et vedvarende og konstant fokus herpå, men alligevel forekommer der en uheldig ulykke i et uopmærksomt øjeblik.

Derfor er det berigende for projektsamarbejdet, når man afstemmer hvordan bygherre definerer det rette fokus, de nødvendige tiltag, og den ønskede sikkerhedskultur på projektet.

 

Hvad er dine succeskriterier for et godt arbejdsmiljø og sikkerheden på pladsen?

Vil du vide mere om Forventningsafstemning af arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladsen?

Mads Keldorf Jensen har skrevet denne nyhed. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere kan du kontakte ham