Relaterede nyheder

Kundetilfredsheden er højere ved projektets afslutning, hvis man løbende får fornyet indsigt i kundens oplevelse og fremtidige forventninger.

Dokumenteret Effekt Linkedin D. 20.9.22
20. september 2022 - Af Mads Keldorf Jensen
Mere end 1300 projekter dokumenterer, at kundetilfredsheden er højere ved projektets afslutning, hvis man løbende får fornyet indsigt i kundens oplevelse og fremtidige forventninger.

Kundefokus på byggesagen bidrager til et øget fokus på de forventninger og succeskriterier, som er afgørende for byggeriets samlede succes. Når man proaktivt kortlægger og forstår særlige forventninger fra bygherreteamet, bidrager det til at ethvert byggeforløb opleves som en succes på alle parametre.

Løbende kundefokus gør det muligt at følge op på, hvordan byggesagen udvikler sig, og hvordan bygherre overlever entreprenørens præstationer. Det er en effektiv måde at undgå, at man ubevidst negligerer hinandens behov, eller i god tro fastholder en uhensigtsmæssig adfærd. Løbende initiativer danner grundlag for at målrette nødvendige indsatser, der imødegår en høj kundetilfredshed på byggesagen.

Mere end 1300 projekter dokumenterer, at kundetilfredsheden er højere ved projektets afslutning, hvis man løbende får fornyet indsigt i kundens oplevelse og fremtidige forventninger.

Vil du vide mere om Kundetilfredsheden er højere ved projektets afslutning, hvis man løbende får fornyet indsigt i kundens oplevelse og fremtidige forventninger.?

Mads Keldorf Jensen har skrevet denne nyhed. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere kan du kontakte ham