BNKI Slutmåling


Tilfredshedsundersøgelse ved aflevering


Den samlede tilfredshed og loyalitet måles afslutningsvist via et uvildigt, elektronisk spørgeskema af bygherreteamet. Således bliver graden af tilfredshed og loyalitet, som projektet har skabt, klarlagt.

Et elektronisk spørgeskema udsendes af BNKI i tæt dialog med projektlederen, så timingen er den rette. Alle henvendelser til bygherre sker med en telefonisk introduktion eller opfølgning. Projektlederen modtager en BNKI Slutrapport med resultatet af målingen.

Anvendes som dialoggrundlag for projektlederen, der på en enkel måde kan afholde en opfølgende samtale eller et møde med bygherreteamet herom.

Dermed skabes grundlag for at evaluere og konkludere på hele byggesagen. Projektledere får sat ord på karaktererne; hvad var godt og hvad kunne gøres bedre næste gang. Således sikrer man sig, at bygherre får givet udtryk for deres opfattelse af hele byggeprocessen og virksomhedens indsats, hvilket virksomheden kan bruge til intern læring og udvikling. Det medvirker til et professionelt sidstehåndsindtryk af virksomheden.

Tilmelding til både midtvejsmåling og slutmåling

Både midtvejsmåling og slutmåling tilmeldes hos BNKI ved projektets opstart. Dermed vil BNKI følge med i projektets udvikling og igangsætte målingerne løbende.

Kontakt BNKI på 70 20 30 06 eller bm@bulow.eu for tilmelding eller yderligere information.

Metode og spørgeskema

Til midtvejsmålinger og slutmålinger anvendes i udgangspunktet et målrettet spørgeskema omhandlende spørgsmål, der har betydning for bygherres tilfredshed.

For både midtvejsmåling og slutmåling modtages en særlig BNKI Rapport, der bearbejder resultaterne ift. virksomhedens samlede gennemsnit holdt op i mod byggebranchens branchegennemsnit hos BNKI.

Virksomheder kan supplere med egne virksomhedsspecifikke spørgsmål efter særskilt aftale med BNKI.

Honorar pr. måling 3.000 kr. ekskl. moms og materialer.

Faktabox:


Udbytte for dig og din virksomhed:

  • - Uvildige målinger
  • - Sikkerhed for opfølgning i byggesagen
  • - Systematisk kundefokus
  • - Effektivisering af processer
  • - Bedre samarbejde

BNKI Forventningsafstemning

BNKI Løbende Evaluering

BNKI Midtvejsmåling

BNKI er udviklet og drives af