• Det proaktive kundefokus starter med en Forventningsafstemning mellem entreprenør og bygherre. Her afdækkes succeskriterier i samarbejdet og byggesagen. Derefter laves målrettede indsatser og planer, der skal sikre høj kundetilfredshed.

  • Med jævne intervaller (4-6 måneder) kan der afholdes Løbende Evaluering med Bygherren. Projektlederen følger op på de indsatsområder, der fokuseres på og karaktergives af Bygherren ud fra hans oplevelse af processen indtil videre. Det skal understøtte et målrettet fokus.

  • Midtvejs laves en overordnet og uvildig vurdering af bygherrens tilfredshed via en elektronisk midtvejsmåling. Resultatet af denne måling kan projektlederen tale med bygherre om. Dermed følges der tæt op på effekten af de indsatser, man har iværksat. Det skal lede til forbedringer og et målrettet fokus.

  • Der laves en slutmåling ved aflevering, der har til formål at sikre en uvildig vurdering af bygherres tilfredshed. Projektlederen bør afholde et afsluttende evalueringsmøde for at evaluere og konkludere på hele projektet, hvilket virksomheden kan bruge til intern læring og udvikling.

Arbejdet med evaluering og proaktive tiltag skaber en kundefokuseret kultur i virksomheden, der udvikler medarbejdernes kommunikations- og samarbejdsevner.

Certificeret Kundefokus på alle virksomhedens byggeprojekter gennem BNKI Total Model

Omfatter kundetilfredshedsmålinger midtvejs og afslutningsvist på alle virksomhedens relevante projekter. Målinger gør fornemmelser konkrete. Gør fornemmelser til fakta. Løbende på byggesagen iværksættes målrettede dialog- og procesorienterede tiltag – det for at fastholde eller forbedre indsatser undervejs. Samlet understøtter det en høj kundetilfredshed. Du opnår efterfølgende et Virksomheds Certifikat og Projekt Certifikat, der dokumenterer dine kunderesultater.

Se mere om de forskellige ydelser BNKI tilbyder:

Udvalgte referencer

http://www.einarkornerup.dk http://www.ostjyskvvs.dk http://www.virklund-installation.dk http://www.guldfeldt.dk/ http://www.gpp.dk/ http://www.jorton.dk

BNKI er udviklet og drives af