Nyheder

Relaterede nyheder


Professionalisering af kundefokus siden 2016

15. august 2019 - Af Rasmus Wiborg Steen

Læs hele artiklen her

 

Bülow Management har i mere end 20 år arbejdet med forretningsudvikling hos danske virksomheder på tværs af bran-cher. Gennem alle år har netop Kundetil-fredshed været et væsentligt omdrej-ningspunkt i analyserne af virksom-hedernes præstationer samt et redskab for udvikling af en positiv kvalitets- og kundekultur.

 

Vi er stolte over at repræsentere BNKI – Byggeriets KundeIndeks, som i dag er det ledende KundeIndeks i bygge- og anlægsbranchen.


Hovedparten af de største anlægs- og entreprenørvirksomheder i Danmark samt mere end 50 mellemstore virksom¬heder arbejder systematisk med kunde-tilfredshed på deres byggeprojekter gennem BNKI.


I denne artikel sætter vi fokus på det første halvårs tendenser fra byggebranchens KundeIndeks (BNKI).


Senere vil der ved årets udgang blive udgivet en årspublikation fra Byggeriets KundeIndeks. Denne publikation har til formål at skabe en dybere indsigt i byggebranchens tendenser og være med til at fremme KundeFokus i branchen.

Professionalisering af kundefokus siden 2016

Faktabox:


Om BNKI - Byggeriets KundeIndeks

  • - Byggebranchens ledende KundeIndeks for små-, mellemstore- og store entreprenørvirksomheder
  • - Etableret 2010
  • - Mere end 1000 projekter har siden 2016 gennemført KundeFokus

BNKI er udviklet og drives af