BNKI Midtvejsmåling


Uvildig status på byggesagen midtvejs


Midtvejsmåling er en overordnet, uvildig vurdering af bygherrens tilfredshed.

Et elektronisk spørgeskema udsendes af BNKI i tæt dialog med projektlederen, så timingen er den rette. Alle henvendelser til bygherre sker med en telefonisk introduktion eller opfølgning. Projektlederen modtager en BNKI Midtvejsrapport med resultatet af målingen.

Anvendes som dialoggrundlag for projektlederen, der på en enkel måde kan afholde en opfølgende samtale eller et møde med bygherreteamet herom.

Dermed sikres en effektiv opfølgning på de indsatser, man har gjort på baggrund af Forventningsafstemningen gennem byggesagen.

Midtvejsmålingen bidrager således med en uvildig måling, som kan afstedkomme en debat om, hvad der skal til for både at fastholde og forbedre forskellige indsatser.

Tilmelding til både midtvejsmåling og slutmåling fra start

Både midtvejsmåling og slutmåling tilmeldes hos BNKI ved projektets opstart. Dermed vil BNKI følge med i projektets udvikling og igangsætte målingerne løbende.

Kontakt BNKI på 70 20 30 06 eller bm@bulow.eu for tilmelding eller yderligere information.

Metode og spørgeskema

Til midtvejsmåling og slutmålinger anvendes i udgangspunktet et målrettet spørgeskema omhandlende spørgsmål, der har betydning for bygherres tilfredshed.

For både midtvejsmåling og slutmåling modtages en særlig BNKI Rapport, der bearbejder resultaterne ift. virksomhedens samlede gennemsnit holdt op mod byggebranchens branchegennemsnit hos BNKI.

Virksomheder kan supplere med egne virksomhedsspecifikke spørgsmål efter særskilt aftale med BNKI.

Honorar pr. måling 3.000 kr. ekskl. moms og materialer.

Faktabox:


Udbytte for dig og din virksomhed:

  • - Uvildige målinger
  • - Sikkerhed for opfølgning i byggesagen
  • - Systematisk kundefokus
  • - Effektivisering af processer
  • - Bedre samarbejde

BNKI Forventningsafstemning

BNKI Løbende Evaluering

BNKI Slutmåling

BNKI er udviklet og drives af