BNKI Løbende Evaluering


Opfølgning på bygherres succeskriterier


I forlængelse af de tiltag, som en indledende Forventningsafstemning afstedkommer, følges der op på effekten ved en Løbende Evaluering.

Med ca. 4-6 måneders intervaller afholdes Løbende Evaluering.

Opfølgningsmødet sætter fokus på de indsatsområder, man har arbejdet på fra start.

Karaktergivning og dialog afdækker bygherres opfattelse det indledende samarbejde og tilfredsheden herom.

Forbedringsforlag fra bygherre bidrager til at tilpasse fokusområder, da forventninger i de forskellige byggefaser ændrer sig.

Der opsættes et møde for Løbende Evaluering. Med bygherreteamet drøftes de spørgsmål, som evalueringen i sidste ende omhandler. Dermed opnås viden, feedback på præstationer og en række anbefalinger, som man kan tage højde for i det videre projektforløb.

Mødeleder: Som udgangspunkt gennemfører projektlederen Løbende Evaluering selvstændigt. Men Bülow Management har stor erfaring for at bidrage som ordstyrer og interviewer ved disse møder.

Vil du gerne have os til at hjælpe, så kan vi afstemme, hvordan vi kan gøre det som et ekstra tiltag på dit projekt til et fast honorar på 5.500 kr. ekskl. moms og transport.

Værktøjer: BNKI har særlig udviklede værktøjer til brug for Løbende Evaluering ”Guide til kundefokus”.

Faktabox:


Udbytte for dig og din virksomhed:

  • - Opfølgning på succeskriterier
  • - Målrettede indsatser
  • - Systematisk kundefokus
  • - Effektivisering af processer
  • - Bedre samarbejde

BNKI Forventningsafstemning

BNKI Midtvejsmåling

BNKI Slutmåling

BNKI er udviklet og drives af