Nøgletalsevaluering og Karakterbog


Bedre byggeevaluering


En BNKI Karakterbog med Bygge Rating bruges som dokumentation på ens arbejde til ansøgning ved prækvalifikationer og licitationer.

BNKI Nøgletalsevaluering følger standard og tidligere lovkrav ved alment og statsstøttet byggeri for nøgletalsevaluering, og den er anerkendt af både offentlige og private bygherrer.

Den 1. november 2015 blev det frivilligt for bygherre at opstille krav til nøgletalsevaluering. Derfor vælger flere bygherrer at rejse krav til at fremvise Karakterbog på deres byggeprojekter ved hhv. prækvalifikation og licitation. Det underbygges af tilbagemeldinger fra mange bygherre, rådgivere og entreprenører, der fortsat kan se fordelen i at efterspørge Karakterbogen til prækvalifikation og Nøgletalsevaluering i forbindelse med projektets aflevering.

Tilmelding
Ved byggestart tilmeldes en entreprise til Nøgletalsevaluering hos BNKI.

Pris for Nøgletalsevalueringer 5.000 kr. ekskl. moms og materialer for entreprenører og rådgivere.

Faktablad, Karakterbog og BNKI Rapport
Efter gennemført Nøgletalsevaluering tilsendes Faktablad for projektet samt Karakterbog for hele virksomheden. Der udarbejdes ligeledes en særkilt BNKI Rapport, der går i dybden med resultaterne.

Kombination af Nøgletalsevaluering + Midtvejsmåling og slutmålinger

Der laves en særskilt aftale om pris med BNKI for byggeprojekter, hvor der er ønske om at gennemføre hhv. Nøgletalsevaluering samt midtvejs- og slutmålinger.

byggeevaluering

Faktabox:


Udbytte for dig og din virksomhed:

  • - Karakterbog og Faktablad
  • - Dokumentation ved licitation
  • - Anerkendt branchebenchmark

Kundefokuseret Byggelederuddannelse

BNKI Total Model

Bülow Management

BNKI er udviklet og drives af