Nyheder

Relaterede nyheder


Certificeret Kundefokus i Byggebranchen

22. juni 2016 - Af Rasmus Wiborg Steen

Gennem de seneste måneder har vi hos BNKI, i samarbejde med praktiske kræfter fra branchen (store, mellemstore og mindre virksomheder) udviklet og implementeret et dialog- og målingsbaseret procesforløb for entreprenørbranchen – vi igangsatte implementeringen ved årsskiftet.


Mange er allerede nået langt i implementeringen og arbejdet med det Certificerede Kundefokus.


Vores intention er, at fastholde de gode erfaringer der har været via gennemførte evalueringer. Hermed skabes grundlaget for den højest mulige kundetilfredshed, og dermed sikre tilfredse bygherrer.

 

Dialogbaseret Proces
Det er samtidig vores intention, at sikre en proces der skaber den bedst mulige forudsætning for en dialogbaseret proces, som understøttes af fakta via målinger.

 

Vores erfaringer med forventningsafstemning ved opstart af et byggeprojekt, løbende måling og midtvejsmåling, som vi har anvendt i flere år, er mange og særdeles gode.

 

Enkel spørgeramme
Slutmålingen har vi ændret til kun at omfatte Kundetilfredshed. Det er en måling, der indeholder en enkelt opbygget spørgeramme, som er identisk med andre branchers spørgeramme. Det muliggør benchmark både i egen virksomhed, indenfor og udenfor byggebranchen.


Denne tilfredshedsmåling kan anvendes såvel internt som eksternt efter eget ønske, og kan eksempelvis vedlægges prækvalifikationsmateriale – flere af vores kunder anvender allerede denne proces på flere af deres projekter – både ift. prækvalifikation og til internt bechmark.

 

ByggeBenchmark

På tidligere evalueringssager har vi, som en ekstra ting, inkluderet denne spørgeramme. Derfor har vores kunder allerede et godt datagrundlag – og dermed mulighed for at opnå et Virksomhedscertifikat nu. Derudover har BNKI dermed også et validt ByggeBenchmark.


Vi tager udgangspunkt i excellencefilosofien, der arbejder med målinger af indsatser undervejs, der kan fungere som early warnings, og som samtidigt er nyttige i forhold til den løbende dialog og læring under-vejs i et byggeprojekt til nytte for alle involverede.


Ved afslutning af et projekt udstedes et Projektcertifikat.


Ved flere end 5 projektcertifikater udstedes et Virksomhedscertifikat, der opdateres herefter.



Med venlig hilsen

 

Jan Wittrup/CEO

Rasmus Steen/COO, Ingeniør

Marika Brodersen, BNKI Konsulent

Certificeret Kundefokus i Byggebranchen

Faktabox:


Certificeret Kundefokus

  • - Kundetilfredshedsmåling ved aflevering + Certifikat på Projekt & Virksomhed, pris 3.000 kr.
  • - ByggeBenchmark
  • - Dialog- og målingsbaserede tiltag fra start til slut
  • - Forventningsafstemning
  • - Løbende Evaluering
  • - Midtvejsmålinger
  • - Kundefokuseret Uddannelse

BNKI er udviklet og drives af