Nyheder

Andre nyheder


TOTALMODEL- tilfredse kunder på alle projekter

3. november 2015 - Af Jesper Hother

Fordi alle kunder er vigtige og har betydning for virksomhedens udvikling - så har flere virksomheder allerede valgt at sætte systematisk fokus på alle kunder på sager over et vist niveau.
 
Vi hjælper den enkelte virksomhed via en TotalModel med måling af kundetilfredshed på alle sager. En model der er skræddersyet til virksomhedens behov og ambitioner. En TotalModel er 2-delt og måler på Karakterbogs-Evalueringer og Interne Evalueringer. 
 
Karakterbogs-Evalueringer lever op til den officielle standard omkring nøgletal. Evalueringen gennemføres ved aflevering. Her måles på hhv. tidsfrister, mangler, ulykker samt kundetilfredshed og kundeloyalitet. Der er en godkendelsesproces omkring evalueringen, hvor der kan gøres indsigelse og Bülow Management bistår med afklaring af uklarheder omkring evalueringen. Vi leverer bl.a. en BNKI-rapport med en personlig anbefaling som afslutning på evalueringsforløbet.
 
Interne evalueringer måler på kundetilfredshed og kundeloyalitet. Vi leverer en BNKI-Rapport som afslutning på evalueringsforløbet. For begge modeller gælder, at vi yder telefonisk rådgivning løbende med henblik på at motivere og fokusere projektlederen til at afstemme forventninger og følge op på kundens tilfredshed løbende gennem sagen. Det sker som minimum ved opstart af sagen, midtvejs samt ved aflevering.
 
Branchebenchmark og egne spørgsmål
Gennem målinger på mange danske byggeprojekter leverer vi et af branchens bedste benchmark på kundetilfredshed. Dermed opnår du et unikt markedsfokus for din virksomhed. Uagtet om sagen bruges til karakterbog - skal en tilfredshedsmåling være værdiskabende for din forretning. Derfor målrettes kundetilfredshedsundersøgelserne ofte via spørgsmål, som matcher din forretning.
TOTALMODEL- tilfredse kunder på alle projekter

BNKI er udviklet og drives af