Nyheder

Andre nyheder


Kvalitet skal skabe værdi

5. oktober 2015 - Af Jesper Hother

"Når en optræden går dårligt, og det sker uvægerligt, og man er ikke i tvivl, når det sker, må vi holde fast i, at det aldrig er publikums skyld. Det var én selv, der ikke slog til. Hvis man ikke ser det i øjnene, lærer man ingenting, og det er det værste. Der skal læres hele tiden, og man er aldrig udlært..."

 

Niels Hausgaard udtalte sig for nyligt i Information, hvor dette blandt andet var en af hans pointer. Den kan være svær at modargumentere, men hvordan binder det sig an til BNKI?

Byggeprojekt er virksomhedens optræden, og det er de samme mekanismer, der gør sig gældende. Hvis det går godt, er det virksomhedens skyld, og hvis det går dårligt, er det også virksomhedens skyld. Vi har erfaring for, at der ligger en stor udfordring, når man som virksomhed har modtaget sin evaluering og herefter skal indløse rapporten, så der kommer den fornødne værdi ud af den.
 
SKAB VÆRDI
Ord forbliver ord på papir, hvis man som virksomhed ikke aktivt forholder sig til indhold og anbefalinger efterfølgende. Det er viden, som man kan være enig eller uenig i, og det er som udgangspunkt heller ikke det afgørende. Det afgørende er, at man gransker og forholder sig til den, hvorefter konkrete tiltag skal vedtages til brug på fremtidige projekter. Det giver ikke mening at gentage sin fejl; det kan udvikle sig til at blive automatiserede tåbeligheder. Som Niels Hausgaard siger, så skal der læres hele tiden, og man er aldrig udlært som menneske eller som virksomhed for den sags skyld.
 
INVESTER DIN TID
Det tager naturligvis tid, og det er tid, som man måske ikke føler, at man har i en hverdag, hvor der er stort fokus på driften. Det giver heller ikke positive udslag på bundlinjen på kort sigt, men hvis man vil sikre sin interne udvikling er det tid, der absolut er værd at investere på den lange bane. Som virksomhed har man et moralsk ansvar for at følge op på sine kunder og tage lære ud fra deres oplevelser. Kunderne er afgørende for virksomhedens overlevelse på den kort og lang sigt.
 
UDVIKLING UDEFRA
Hos Bülow Management laver vi en anbefaling ud fra den data, som vi modtager. Vores erfaringer viser, at de virksomheder som forholder sig aktivt til rapporterne efterfølgende, opnår en egenindsigt der danner et solidt fundament for virksomhedens videre udvikling, hvilket er til stor gavn. Virksomheder som har et proaktivt kundesyn, og derved udvikler sig udefra og ind og ikke omvendt, er bedre stillede på den lange bane.
 

WORKSHOP 

Hvis du mangler tid og ressourcer til at omsætte den brugbare viden til handlinger, vil vi gerne tilbyde vores hjælp. Vi kan tilbyde en workshop med virksomhedens relevante interessenter, hvor resultaterne præsenteres, og vi efterfølgende i fællesskab får skabt konkrete indsatser, der skal implementeres på kommende projekter. Hvis det kunne have jers interesse, så kontakt os til en drøftelse.
 
Kvalitet skal skabe værdi

BNKI er udviklet og drives af