Nyheder

Andre nyheder


Netværk - En dynamisk vidensplatform

10. september 2015 - Af Jesper Hother

Mit er mit, og jeg skal ikke dele med nogen. Det er en ung kongstanke, der nok stadig eksisterer i mange virksomheder. I tidernes morgen anså man det som farligt af dele viden, men vi har efterhånden erkendt, at indkapslet viden i bund og grund er værdiløs. Derfor er der ræson i at udvikle og dele viden med ligesindede.
 
Der kan være forskellige årsager til, at viden ikke deles. Det kan være af frygt for at miste sin position i virksomheden, angsten for at ens viden er uinteressant, det kan være en forglemmelse, men lige meget hvor mange argumenter, som hentes op af hatten, så ændrer det ikke ved det faktum, at viden er og bliver en dynamisk størrelse. Viden vokser og udvikler sig, når den deles og udfordres. Viden inspirerer, og der findes ikke en officiel ophavsret til viden. Det siges sågar, at det aldrig skadet nogen at blive klogere.
 
Netværk - reel nysgerrighed og oprigtig dedikation.
Så langt så godt, men før man kan nå til en videndeling i et tillidsfuldt miljø, skal der skabes et fælles værdigrundlag. Et grundlag funderet i tillid og respekt; derved skabes der en gensidig afhængighed. Når man vælger at træde ind i et netværk, skal man parkere sine titler og fordomme, før man går ind. Man skal være indstillet på, at se de andre deltagere som hele og ligeværdige mennesker, som man har tiltro til kan udvikle én i et give/tage-forhold; en synergisk omdrejningsakse.
 
Man skal have en reel interesse i netværk og i mennesker, hvis et netværk skal kunne eksistere. Hvis der alligevel skulle være enkelte deltagere, der hopper med i et netværk for udelukkende at tage og lukrere på de andre, så skal man heller ikke blive alt for nervøs. De vil stille og roligt blive ekskluderet af de andre deltagere, hvis netværket er stærkt; en naturlig udvikling, hvis man ser på, at kontakt og informationsflow er essentielt for velfungerende netværk. 2 nøglebegreber der kan knyttes på et stærkt netværk må være reel nysgerrighed og oprigtig dedikation.
 
Gennem de sidste 7 år har Bülow Management faciliteret netværk bestående af ledere fra forskellige grene af entreprenørbranchen, som har takket ja til et afbræk fra hverdagen, hvor man ikke skal præstere. Derimod har man mulighed for at blive inspireret, drøfte relevante problemstillinger og fokusere på sin egen ledelse, ledelsessituation og ikke mindst personlige udvikling. Viden og udfordringer forbliver ofte indkapslet hos den enkelte i virksomheden, men i et fortroligt miljø, som et netværk er, er der mulighed for at få andre syn på sagen og tilmed modtage konstruktiv kritik fra ligesindede baseret på erfaringer og teoretisk input.
 
Viden er kun viden, hvis den deles. Når den til gengæld deles vokser den og bliver magtfuld og levende.
 
Hvis du nu sidder og overvejer at være med i et netværk eller har personer virksomheden, som kunne have gavn at at være i et netværk som beskrevet, så klik her og udfyld (Noter blot NETVÆRK i beskedfeltet). Så kontakter vi dig til en drøftelse, hvor vi kan få afdækket dine behov og muligheder. På den måde får vi etableret netværk, som er skræddersyet netop til dig.
Netværk - En dynamisk vidensplatform

BNKI er udviklet og drives af