Nyheder

Relaterede nyheder


REGERINGEN FREMLÆGGER VÆKSTPLAN FOR BYGGEBRANCHEN

13. maj 2015 - Af Rasmus Wiborg Steen

Onsdag fremlagde Erhvervs- og Vækstministeriet 50 nye vækstforslag, som blandt andet skal forbedre vilkårene for virksomheder og iværksættere.

 

Vækstforslagene indenfor byggebranchen er:


     Afskaffelse af dobbeltregulering i fjernvarmesektoren

     Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne
     Realisering af effektiviseringer i forsyningssektoren for 3,3 mia. kr.
     Modernisering af den tekniske byggesagsbehandling
     Styrket sammenhæng i brandreguleringen
     Harmonisering af danske krav til bygningers energiforbrug med regler
     Forenkling af anerkendelsesordningen for statikere
     Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører

     Forslag om afskaffelse af lovkrav for Bygherre om anvendelse af

     nøgletalssystemet i statsligt og alment byggeri

 

Forslaget er altså foreløbig netop et forslag. Intet er afgjort, men punkterne er regeringens oplæg til at nå et vækstmål på 20 mia kr.

 

Debat i Licitationen

 

Argumenterne for og imod brug af nøgletal, og det lovmæssige aspekt er blevet behandlet i Licitationen.

 

I et interview med adm dir i HHM A/S, Svend Pedersen, fremlægger han sine argumenter således:

 

"Det har været noget af det mest kvalitetsfremmende, man har haft i byggeriet i de mange år, jeg har været i branchen. For os entreprenører har det ikke været besværligt at bruge, da det næsten ikke kræver nogen rapportering", siger han.

Direktøren for HHM A/S har blandt andet brugt nøgletalssystemet som et værktøj til at holde fokus på overholdelse af tidsplanen, mangler ved aflevering, arbejdsmiljø og kundetilfredshed. Han frygter, at når bygherrerne ikke længere har nøgletalssystemet til at udvælge entreprenørerne ud fra, så vil udvælgelsen blive mindre objektiv.

 

"Uden nøgletalssystemet vil udvælgelsen ikke være baseret på saglige kriterier og på entreprenørens objektive performance. Den vil i stedet blive mere subjektiv. Vi ville derfor gerne fortsætte med at bruge systemet, men vi kan jo ikke tvinge bygherrerne til at indsende evalueringer", siger Svend Pedersen til Licitationen.

 

Vi anbefaler

 

Med regeringens udspil, som fortsat blot er et udspil, har vi grund til at holde fokus på og her gentage vores kongstanke:

 

Det er ikke på grund af lovkrav, man gennemfører evalueringer.
Men derimod for at skabe en evalueringskultur, der sikrer kvalitet i byggebranchen og tillid mellem alle involverede parter. Der er en stadig stigende grad af frivillige evalueringer, der rejses fra Kunde- og Entreprenørsiden, hvilket vidner om, at evaluering er kommet for at blive.


Derfor anbefaler vi, at man som virksomhed investerer i kundetilfredshedskulturen, da vores analyser og erfaring viser, at det giver vækst og gavner branchen.

 

REGERINGEN FREMLÆGGER VÆKSTPLAN  FOR BYGGEBRANCHEN

Faktabox:


I et interview med adm dir i HHM A/S, Svend Pedersen, fremlægger han sine argumenter. Læs det i artiklen her.

BNKI er udviklet og drives af