BNKI Total Model


Kundefokus på alle virksomhedens byggeprojekter


Totalmodellen omfatter proaktive kundetiltag og kundetilfredshedsmålinger på alle virksomhedens væsentligste byggeprojekter. Både for entreprenører og rådgivere.

  • Byggestart: Forventningsafstemning med din kunde
  • Undervejs: Løbende Evaluering og opfølgning med din kunde
  • Midtvejs: Midtvejsmåling
  • Afslutning: Slutmåling

Statistisk set vokser bundlinjen i takt med kundens tilfredshed.

Effekten ved Kundefokus på et byggeprojekt er derfor både øget motivation og stærke kompetencer til medarbejderne. Samtidig med at styrke kundens loyalitet og dermed mulighed for nye byggeprojekter sammen, fortæller kunden også om sine gode oplevelser til andre.

Rådgivning fra start til slut hjælper projektlederen til at opnå et systematisk Kundefokus. Med støtte fra BNKI kan Projektlederen afholde proaktive tiltag gennem byggesagen.

Objektive målinger midtvejs og afslutningsvist sikrer et målrettet kundefokus uagtet travlhed og omstændigheder i øvrigt. Der måles på konkrete tilfredshedsspørgsmål, hvor du opnår Benchmark ift. byggebranchen.

Overblik over alle projekter og tiltag via egen portal på www.bnki.dk er et effektiv ledelsesværktøj, når der eksempelvis laves intern opfølgning på månedsmøder.

Læring og kompetenceudvikling gennem Kundefokuseret byggelederuddannelse skaber kvalitet i tiltag og udvikling af en stærk kundekultur.

Strategiske Kundetilfredshedsanalyser halvårligt eller årligt skaber grundlag for analyse af alle projekter på tværs, og kan dermed danne grundlag for vigtige beslutninger om brede tiltag for virksomheden.

Faktabox:


Udbytte for dig og din virksomhed:

  • - Systematisk kundefokus
  • - Målrettede forbedringsinitiativer
  • - Effektivisering af processer
  • - Bedre samarbejde
  • - Bedre bundlinje

BNKI Forventningsafstemning

BNKI Løbende Evaluering

BNKI Midtvejsmåling

BNKI er udviklet og drives af