BNKI Forventningsafstemning


Fokus på bygherres succeskriterier


Det er nemmere at nå målet, når man kender den korteste vej derhen.

Kortlæg bygherres forventninger og succeskriterier fra start af projektet.

Målret indsatser, så man på en sikker og enkel måde er med til at indfri eller bearbejde bygherres forventninger.

I udgangspunktet fortæller projektmaterialet og kontrakten, hvad der skal leveres.

Forventningsafstemning bidrager til at øge fokus på hvilke præstationer, der skal prioriteres gennem sagen, så bygherre fx netop får den nødvendige og rigtige information, den rigtige involvering omkring beslutninger og et tillidsfuldt samarbejde. Alene det at der i fællesskab nås frem til, hvordan et tillidsfuldt samarbejde sikres – et samarbejde hvor uenighed bruges som grundlag for forbedring og optimering – er en afgørende, vigtig og svær opgave.

Alle kunder og byggerier er forskellige. Ligeledes er forventningerne. Derfor er det relevant at forventningsafstemme på alle sine projekter.

Der opsættes et møde omkring Forventningsafstemningen. Med bygherreteamet drøftes de spørgsmål, som evalueringen i sidste ende omhandler. Dermed opnås viden og en række anbefalinger, som man kan tage højde for i det videre projektforløb.

Mødeleder: Som udgangspunkt gennemfører projektlederen denne Forventningsafstemning selvstændigt. Men Bülow Management har stor erfaring for at bidrage som ordstyrer og interviewer ved disse møder.

Vil du gerne have os til at hjælpe, så kan vi afstemme, hvordan vi kan gøre det som et ekstra tiltag på dit projekt til et fast honorar på 5.500 kr. ekskl. moms og transport.

Værktøjer: BNKI har særligt udviklede værktøjer til brug for Forventningsafstemning ”Guide til kundefokus”.

Faktabox:


Udbytte for dig og din virksomhed:

  • - Kortlægning af succeskriterier
  • - Målrettede indsatser
  • - Systematisk kundefokus
  • - Effektivisering af processer
  • - Bedre samarbejde

BNKI Løbende Evaluering

BNKI Midtvejsmåling

BNKI Slutmåling

BNKI er udviklet og drives af